Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńOchrona Środowiska

CO WRZUCAMY DO KOMPOSTOWNIKÓW

                                                 
 
 
 
 
 
Do przydomowych kompostowników wrzucamy wszystko,
co wrzucaliśmy do brązowych worków na odpady biodegradowalne
a więc:
  • roślinne resztki żywności, skorupki jajek, fusy po kawie
    i herbacie;
  • odpady kuchenne, spożywcze o konsystencji stałej;
  • odpady warzywne i owocowe (obierki, ogryzki, itp.);
  • gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę, liście, kwiaty trociny, korę.
 
WAŻNE! W przypadku gdy gałęzie są za duże aby zmieściły się                w kompostowniku, należy je pociąć na mniejsze kawałki.
 Gdy brakuje miejsca w kompostowniku, wówczas możemy odpady biodegradowalne wrzucić do pojemnika na odpady zmieszane.

UWAGA MIESZKAŃCY! KONTROLE KOMPOSTOWNIKÓW

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 maja 2020 r.

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 maja 2020 r.
 
 
 
 
 

Informacja

UWAGA MIESZKAŃCY!!!
 
W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz wprowadzonym przez Rząd zagrożeniem epidemicznym, przypominamy wszystkim mieszkańcom, że istnieje możliwość wystawiana odpadów komunalnych we własnych workach. Nie ma koniczności wystawiania odpadów w workach, które pozostawiają pracownicy firmy „KOMA OLSZTYN” Sp. z o.o.
Ważne aby worki były opisane i aby nie było problemu z określeniem jakie odpady się
w nich znajdują.
Ponadto bardzo prosimy o zawiązywanie worków z odpadami.

Ochrona Środowiska

Jak segregować śmieci

PostHeaderIcon PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Opadów Komunalnych
 
Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?
(zlokalizowany w Oleśnie, przy nieruchomości nr 48)
W PSZOK można bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności zaś:
1) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);
2) odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz itp.);
3) zużyte opony;
4) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe;
----------------------------------------------------------
Jakie odpady można przekazywać do PSZOK- Niebezpieczne?
(zlokalizowany przy UG w Gronowie Elbląskim ul. łączności 3)
1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
2) zużyte baterie i akumulatory;
3) przeterminowane leki;
4) zużyte oleje;
5) zużyte farby, kleje;
6) zużyte tusze tonery;
7) zużyte świetlówki.
---------------------------------------------------------
Na terenie Gminy Gronowo Elbląskie rozmieszczono 61 zestawów (zestaw: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne) do selektywnej zbiórki odpadów. Lokalizację miejsc w kórych znajdują sie pojemniki przedstawia załączona mapka.
Zasady segregacji:
Pojemnik Makulatura” kolor niebieski;
wrzucamy: gazety, magazyny, katalogi, prospekty, kartony, pudełka, tekturę falistą, stare zeszyty, torebki papierowe (czyste).
nie wrzucamy: zdjęć, papieru pokrytego przeźroczystą folią i woskowego, papieru mokrego lub tłustego, pieluszek jednorazowych, papierowych naczyń jednorazowych.
Pojemnik Szkło” kolor zielony;                    
wrzucamy: butelki szklane, słoje i słoiki po przetworach, butelki po sokach i napojach
nie wrzucamy: luster, szyb okiennych i samochodowych, szkła zbrojonego, szkła gospodarczego (szklanki, kieliszki, miski, talerze), naczyń żaroodpornych, żarówek i świetlówek, wyrobów z porcelany i fajansu, doniczek, zniczy, szklanych opakowań po lekarstwach.
 Pojemnik Plastik, metale i odpady wielomateriałowe” kolor żółty;                                  
wrzucamy: plastikowe butelki, plastikowe pojemniczki po jogurtach, kefirach itp., metalowe puszki po napojach, kartony po płynnej żywności, wszelkie folie, woreczki, reklamówki, doniczki plastikowe.
nie wrzucamy: pojemników po olejach i smarach, tłustych pojemników i butelek z tworzywa sztucznego, plastikowych okładek od książek i zeszytów.
 

Kontakt - stopka

Adres Urzędu:

Urząd Gminy Gronowo Elbląskie
ul. Łączności 3
82-335 Gronowo Elbląskie
Tel. (55) 231-56-13  
Fax. (55) 231-56-23
e-mail:  gminagronowo@gminagronowo.pl
Adres elektronicznej skrzynki podawczej:
 
/UG_Gronowo_Elblaskie/SkrytkaESP
 

Godziny Przyjęć interesatnów:

poniedziałek, wtorek, czwartek,
piątek od godz. 7:00 do 15:00
środa od godz. 7:00 do 17:00
 
W okresie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce
urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00
 

Dane rachunków bankowych

Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Oddział w Gronowie Elbląskim
rachunek podstawowy:
nr: 70 8300 0009 0091 2055 2000 0010
opłata za gospodarowanie odpadami ,na rachunek :
nr: 52 8300 0009 0091 2055 2000 0140