Wersja archiwalna serwisu dostępna jest pod adresem http://www.canea-new.home.pl/gminagronowo.pl/
Logo: Urząd Gminy Gronowo
Logo: UE Logo: Gmina Partnerska Uplengen, Niemcy

Kalendarz wydarzeńPozostałe aktualności

OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE ZBIORCZO NR 18 WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH OSTRZEŻEŃ

Dnia 27 stycznia 2021 roku o godz. 1000 w sali nr 23 Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie.

W związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej
COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2
Przewodniczący Rady Gminy apeluje
o ograniczenie udziału w XXII Sesji Rady Gminy wyłącznie do Radnych Gminy, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Kierownika Zespołu ds. rozwoju gospodarczego i pracowników Urzędu Gminy.
Druk Nr 8/21
ZOr.0002.1.2021.MN
O G Ł O S Z E N I E
 
Dnia 27 stycznia 2021 roku o godz. 1000 w sali nr 23 Urzędu Gminy Gronowo Elbląskie odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PORZĄDEK OBRAD:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z bieżącej działalności.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości (Druk Nr 1/21),
 2. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 2/21),
 3. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 3/21),
 4. nieodpłatnego nabycia nieruchomości na własność Gminy Gronowo Elbląskie (Druk Nr 4/21),
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gronowo Elbląskie, położonego w budynku wielolokalowym
  w miejscowości Rozgart nr 10/2 (Druk Nr 5/21),
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gronowo Elbląskie, położonego w budynku wielolokalowym
  w miejscowości Gronowo Elbląskie , ul. Elbląska nr 11/3 (Druk Nr 6/21),
 7. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Gronowo Elbląskie, położonego w budynku dwulokalowym
  w miejscowości Kopanka Druga 7/2 (Druk Nr 7/21).
 1. Informacje i komunikaty.
 2. Informacja o sporządzeniu protokołu Nr XXI/2020 z Sesji Rady Gminy Gronowo Elbląskie.
 3. Zakończenie sesji.
 
 
 
Przewodniczący
   Rady Gminy
(-) Krzysztof Dorosz

Ostrzeżenie Meteorologiczne

Przekazanie sprzętu ratowniczego zakupionego w ramach dotacji z Funduszu Sprawiedliwości

 
Dnia 15 stycznia 2021 roku w świetlicy wiejskiej przy OSP w Gronowie Elbląskim,  Wójt Gminy Marcin Ślęzak oraz Doradca Ministra Sprawiedliwości Pan Michał Gzowski  uroczyście przekazali jednostce OSP Gronowo Elbląskie i jednostce OSP Jegłownik sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości oraz budżetu gminy.
Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”.
W ramach pozyskanych środków jednostki OSP otrzymały:
OSP Gronowo Elbląskie – kamerę termowizyjną, motopompę pływającą, zestaw klinów
i podkładów do stabilizacji aparaty powietrzne z wyposażeniem, butle kompozytowe, sygnalizator bezruchu, detektor wielogazowy, latarki, uchwyty do latarki, rękawice, kompresor.
 
OSP Jegłownik – pilarkę spalinową, wspornik progowy, drabinę teleskopową, matę sprzętową, wytwornicę piany, prądownicę pianową, butlę do aparatu powietrznego, kamizelki asekuracyjne, pas ratowniczy, pompę elektryczną, prądownicę, wąż W42, podpory stabilizujące, węże hydrauliczne, butlę tlenową, wkrętarkę, piłę szablastą, pilarkę spalinową, przyrząd zjazdowy z automatyczną blokadą, trójkąt, trójnóg ratowniczy,  taśmy 120 cm, liny  statyczne 25 m, linę statyczną 50 m, worki transportowe, bloczki ratownicze, karabinki stalowe.  
 
Koszt całego zadania wyniósł – 99 977,15 zł. Dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości – 98 977,38 zł. Wkład własny Gminy – 999,77 zł.